Страховий стаж навчання в пту

Содержание:

Як визначити страховий стаж для розрахунку лікарняного?

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Останні зміни в законодавстві стосовно нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визвали купу запитань у бухгалтерів щодо правильності визначення страхового стажу: адже відтепер для розрахунку лікарняного потрібно враховувати не тільки загальний страховий стаж, але й кількість відпрацьованого часу за останні 12 місяців.

Алгоритм обчислення страхового стажу неодноразово зазнавав змін. Ця стаття допоможе уникнути помилок при визначенні стажу для розрахунку лікарняного.

Як підрахувати страховий стаж за період до 2001 року

Деякі вважають, що страховий та трудовий стаж це одне і теж. Дійсно, до набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.2001 р. до страхового стажу прирівнювався трудовий. Згідно Постанови КМУ «Про затвердження правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності» №1658 від 19.10.1998 року стаж визначався на день настання страхового випадку та до нього входили:

 • час роботи в установах, організаціях та підприємствах;
 • служба в армії, Національній гвардії, в військах МВС та інших військових формуваннях;
 • служба в органах внутрішніх справ, в митних органах, час перебування на альтернативній службі;
 • час перебування у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці по догляду за дитиною до 3-х та до 6 років;
 • навчання в ПТУ;
 • періоди оплачуваної виробничої практики;
 • час навчання на курсах підвищення кваліфікації;
 • час догляду за дитиною, потерпілою внаслідок аварії на ЧАЕС до досягнення нею 12 років.

До страхового стажу не включається період навчання у вищих закладах освіти, час перебування у місцях позбавлення волі та час участі у незаконних страйках.

Обчислення страхового стажу за період з 2001 року до 01.01.2011 року

Прийняття закону України 2240-ІІІ від 18.01.2001 року внесло неабиякі зміни до механізму розрахунку стажу. До страхового стажу (згідно статті 7 в редакції, що діяла до 01.01.2011 року) стали включатися тільки періоди роботи на умовах трудового договору, за які сплачувались страхові внески до Фонду соціального страхування та періоди одержання виплат за окремими видами соціального страхування, зокрема час перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, період отримання допомоги по безробіттю та час за перебування на лікарняному.

Навчання у закладах будь-якого рівня, служба в армії, органах внутрішніх справ, періоди знаходження у відпустці без збереження заробітної плати та у відпустці по догляду за дитиною до років до страхового стажу не включаються.

Розрахунок страхового стажу після 01.01.2011 року

З 01.01.2011 року в статтю 7 ЗУ 2240-ІІІ були внесені зміни, відповідно до яких для визначення стажу додалася умова, що до страхового стажу зараховуються лише місяці, в яких з доходу застрахованої особи були сплачені страхові внески у розмірі не меншому, ніж мінімальний. Оскільки з допомоги по вагітності та пологах до липня 2013 року не утримувались внески, то страхові випадки, які настали з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 року не включаються до страхового стажу.

Зарахування періоду перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною до трьох років не було передбачено законом 2240-ІІІ, проте статтею 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-ХІV від 23.09.1999 р. в редакції ЗУ № 77-VIII, який діє з 01.01.2015 року, передбачено включати період перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років до страхового стажу. Отже, з 01.01.2011 р. по 31.12.2014 р. відпустка по догляду за дитиною не включається в страховий стаж.

Періоди отримання виплат за окремими видами соціального страхування, (крім пенсій ), вважаються такими, за які сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального внеску, та зараховуються до стажу. Для обчислення страхового стажу потрібно використовувати дані з системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Як розрахувати страховий стаж, якщо страхові внески сплачено в розмірі менш, ніж мінімальний

Перш за все треба визначитися, з термінами. Мінімальний розмір внеску – це єдиний соціальний внесок, який сплачується застрахованою особою та роботодавцем з мінімальної заробітної плати. Якщо працівнику нарахована сума менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, то страховий стаж обчислюється за формулою:

 • де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу
 • С.вн. — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
 • Мін.вн — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Приклад обчислення стажу, коли працівник працював в органах внутрішніх справ

Степанов В.М. після закінчення вищого навчального закладу з 01 жовтня 1997 року по 18 листопада 1999 року служив у лавах збройних сил, з 01 грудня 1999 року по 01 жовтня 2014 року працював у органах внутрішніх справ, 15 листопада 2014 року влаштувався на роботу охоронцем в приватне агентство.

До страхового стажу включаються наступні періоди:

 • з 01.10.1997 – 18.11.1999 р. (2 роки 18 днів) – служба в армії;
 • з 01.12.1999 р. – 18.01.2001 р. (1 рік 1 місяць 18 днів) – робота в органах МВС до прийняття закону 2240-ІІІ;
 • з 15.11.2014 р. до моменту настання страхового випадку.

Приклад визначення страхового стажу, коли жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років

Шульга Т.І. після закінчення навчання в ПТУ з 01.05.2009 року працевлаштувалась на заводі, з 15.04.2010 року по 18.08.2010 року перебувала у відпустці по вагітності та пологах, а з 19.08.2010 року перебувала у відпустці по догляду за дитиною. З 12.11.2012 року жінка перервала відпустку по догляду за дитиною до трьох років в зв’язку з тим,що їй була надана відпустка по вагітності та пологах по 15.03.2013 р., а з 16.03.2013 р. по 15.03.2016 р. – оформила відпустку по догляду за другою дитиною до трьох років. Розрахуємо страховий стаж жінки:

Період навчання в ПТУ після 18.01.2001 року до страхового стажу не включається.

Читайте так же:  Расчёт стоимости ремонта по осаго

З 01.05.09 р. по 14.04.2010 року жінка працювала та за неї сплачувались внески – входить до страхового стажу.

Відпустка по вагітності та пологах 15.04.2010 р. – 18.08.2010 р. – включається до страхового стажу.

За час перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років з 19.08.2010 р. по 11.11.2012 р. до страхового стажу включається лише та частина відпустки, яка припадає на період до 01.01.2011 р.

Період перебування на лікарняному по вагітності та пологах з 12.11.2012 р. по 15.03.2013 р. – не включається до стажу.

Відпустка по догляду за дитиною до трьох років знов розподіляється на частини: з 16.03.2013 р. по 31.12.2014 р. – не входить до стажу, а з 01.01.2015 р. до 15.03.2016 р. буде враховуватися при обчисленні страхового стажу.

Приклад обчислення страхового стажу, коли працівник працює неповний робочий день

В зв’язку з виробничою необхідністю підприємство перевело працівників на неповний робочий день. Внаслідок цього Івченко Т.С. в листопаді 2014 року було нараховано 810 грн., а у грудні 2014 року – 1100 грн. та відповідно утримано ЄСВ 29,16 грн. та 39,60 грн. Роботодавцем нараховано ЄСВ за ставкою 36,9 % 298,89 грн. та 405,90 грн Розмір мінімального внеску для підприємства за цей період складає 493,27 грн. Розрахуємо страховий стаж працівниці за листопад:

ТП = (29,16+298,89) : 493,27= 0,67 місяців

відповідно, за грудень страховий стаж складатиме:

ТП = (39,60+405,90) : 493,27= 0,9 місяців.

Слід зауважити, що потрібно особо ретельно розраховувати страховий стаж за період 12 місяців, які передують настанню страхового випадку. Адже, якщо у працівника не набереться шести місяців стажу за цей період, то незважаючи на великий загальний страховий стаж допомога по тимчасовій непрацездатності повинна розраховуватися виходячи з мінімальної заробітної плати.

Входит ли учеба в ПТУ в трудовой стаж для начисления пенсии

О том, входит ли учеба в ПТУ в трудовой стаж для начисления пенсии, полезно знать многим россиянам, получающим образование. Ведь российское законодательство содержит ряд нормативов, при которых учеба в ПТУ входит в трудовой стаж, а также принципы, согласно которым при определенных условиях она не включается в него. Но точную информацию о том, как рассчитывается учеба в ПТУ при определении трудового стажа, необходимого для пенсионного обеспечения, всегда можно получить из законов и иных нормативно-правовых документов.

Учеба в ПТУ и трудовой стаж – законы и порядок учета

С точки зрения российского законодательства, государство, с одной стороны, выступает гарантом определенных социальных благ, обеспечиваемых населению, а с другой – заботится о справедливом их перераспределении, в особенности в вопросах пенсионного обеспечения. И одним из основных аспектов предоставления большинству граждан пенсии, является размер их трудового стажа и объемы уплаченных в рамках пенсионной страховой системы взносов. Однако о том, какие периоды входят в стаж, и считается ли таковым время учебы в ПТУ для начисления пенсии – знает не каждый.

Найти ответ на означенный вопрос можно, обратившись к нормативным документам, которые действуют на всей российской территории:

 • ФЗ №167 от 15.12.2001. Закон регулирует все основные виды пенсии в России, а также общие принципы, по которым они назначаются населению.
 • ФЗ №173 от 17.12.2001. Данный закон в большинстве своих нормативов является устаревшим, однако для лиц, чей трудовой стаж начислялся по старому законодательству вплоть до 2002 года, некоторые его принципы применяются и по сей день для недопущения ущемления прав в связи с изменением законодательства.
 • ФЗ №400 от 28.12.2013. Этот закон рассматривает понятие страхового пенсионного обеспечения и устанавливает как основные критерии для их получения, так и общие принципы функционирования системы страхового пенсионного обеспечения в целом.
 • Постановление Правительства РФ №1015 от 02.10.2014. Его принятие обеспечило установление точных правил, согласно которым рассчитывается трудовой стаж для начисления пенсии во время учебы в ПТУ и в других случаях.

Почему учеба в ПТУ не входит в трудовой стаж

В общих случаях, время учебы в ПТУ не входит в трудовой стаж, так как согласно требованиям действующего законодательства, к страховому стажу относятся лишь те периоды деятельности, когда за человека проводятся отчисления страховых платежей в систему обязательного пенсионного страхования. Либо же ряд других периодов, в число которых обучение в ПТУ не входит.

Мнение же о том, что время обучения должно причисляться к трудовому стажу, обусловлено тем, что ранее – в СССР, а также в РФ до 2002 года, трудовой стаж рассчитывался в том числе исходя и из времени, потраченного на обучение. Но данные нормативы уже перестали действовать в Российской Федерации и более не применимы по отношению к учащимся, независимо от того, проходит ли человек обучение за бюджетные средства или же самостоятельно оплачивает своё образование.

Согласно нормативам законодательства, претендовать на получение страховой пенсии человек может только при наличии определенного страхового стажа с четко означенной продолжительностью, а значит – для получения полноценной пенсии по старости или страховой, а не государственной выплаты по инвалидности следует в обязательном порядке иметь определенный стаж.

Когда учеба в ПТУ входит в трудовой стаж для начисления пенсии

Однако несмотря на установленные ограничения, в ряде случаев у учащихся имеется возможность оформить своё время учебы в ПТУ как полноценный трудовой стаж для начисления пенсии. Например, если ученик параллельно с учебой является трудоустроенным и работодатель осуществляет за него страховые отчисления, то все время, пока они начисляются, будет считаться страховым стажем.

Кроме этого, входят в рассматриваемый период и случаи, когда учащийся ПТУ является индивидуальным предпринимателем и обеспечивает уплату за себя страховых платежей самостоятельно – ведение учебы не ограничивает права россиян на ведение предпринимательской деятельности. Кроме этого, каждый гражданин также имеет возможность самостоятельно осуществлять отчисления на пенсионную страховую систему и без фактического ведения трудовой деятельности.

Соответственно, во всех означенных ситуациях, обучение в любых заведениях включается в стаж. Также, необходимо понимать, что действовавшие ранее, до 2002 года, критерии определения стажа, нужного для получения права на пенсионное обеспечение, подразумевали учет тех периодов, которые касались в том числе и временных промежутков, связанных с прохождением обучения. Соответственно, все периоды обучения в ПТУ до 2002 года могут быть присоединены к трудовому стажу и участвовать в расчетах. Но в целом большинство современных студентов могут рассчитывать на принадлежность к особым категориям граждан, для которых учеба учитывается в качестве страхового стажа лишь в редких случаях.

Чи враховується період навчання в страховий стаж для оплати лікарняного

Статті за темою

Страховий стаж для нарахування лікарняних обчислюють за різними періодами по-різному. Зокрема, період навчання у різних вузах неоднаково зараховують до страхового стажу для оплати лікарняних. Ключовою межею у такому випадку виступає термін до 28.02.2001.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків передбачених Законом (ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).

Корисні статті

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Читайте так же:  Корткерос нотариус

Закон № 1105 діє з 01.01.2015. Із 28.02.2001 до 31.12.2014 соціальне страхування регламентувалось Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240).

Загальний трудовий стаж для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, набутий особою до набрання чинності Законом № 2240 (тобто, до 28.02.2001), визначають відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою Кабміну України від 19.10.1998 № 1658 (далі — Правила № 1658).

Читайте також:

Які періоди навчання враховувати в страховий стаж

Правилами № 1658 передбачалося, що навчання у ВНЗ, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі при обчисленні загального трудового стажу для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності не зараховувалося.

Із набранням чинності Законом № 2240 ця норма не змінилася. Тому і до нині навчання у ВНЗ, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі не враховується при обчисленні страхового стажу для оплати тимчасової непрацездатності.

Виняток становило навчання у професійно-технічних закладах освіти.

До набрання чинності Законом № 2240 (тобто до 28.02.2001) період навчання у професійному ліцеї враховувався до загального трудового стажу і, відповідно, зараховується до страхового стажу при визначенні розміру лікарняних за рахунок коштів соціального страхування.

Переділ професійно-технічних навчальних закладів визначено статтею 41 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII.

Что такое трудовой стаж и входит ли в стаж учеба в училище или институте

Пенсионное обеспечение напрямую зависит от продолжительности периодов, входящих в страховой стаж. Чем дольше период, во время которого делались страховые перечисления в Пенсионный Фонд (ПФ) РФ, тем более высокой будет пенсия. Рассмотрим довольно актуальный момент: входит ли учеба в стаж работы.

Начиная с 1 января 2007 года понятие «трудовой стаж» был заменен на «страховой». Трудовой стаж – это общая продолжительность работы, которая влияет на размер пенсии до 1 января 2002 года. После этой даты на величину пенсии влияет суммарный объем страховых взносов, перечисленных в ПФ. Время, входящее в страховой стаж – это периоды, когда гражданин был официально трудоустроен и за него выплачивались (или перечислялись им самостоятельно) страховые взносы в ПФ. Кроме того, в страховой стаж включаются и некоторые не страховые периоды, когда гражданин не работал.

Время, входящее в страховой стаж:

 • работа с заключением трудового договора;
 • трудовая деятельность в статусе ИП;
 • работа на государственной службе;
 • отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет;
 • временная нетрудоспособность (болезнь, реабилитация);
 • срочная военная служба в рядах Российской Армии;
 • военная служба по контракту;
 • уход за инвалидом или лицом старше 80 лет;
 • период в статусе официального безработного (состоящего на учете в службе занятости и получающего пособие по безработице).

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные виды занятости должны быть подтверждены документально.

Учеба и страховой стаж

Учеба на дневной форме обучения, как правило, не предполагает работу на постоянной основе. Поэтому взносы в Пенсионный Фонд не отчисляются. Следовательно, учеба в училище, колледже, ВУЗе в стаж для получения пенсии не входит.

Данное утверждение не относится к тем гражданам, кто получил пенсионные права до изменения пенсионного законодательства, т. е. до 2002 года (Постановление Министерства труда №70 от 17.10.2003 года ). Поэтому в этом случае учеба в ВУЗе входит в трудовой стаж.

Ситуации, при которых учеба засчитывается в страховой стаж

 • Если студент любого учебного заведения (института, колледжа, училища, школы) официально трудоустроен, и работодатель исправно перечисляет взносы в Пенсионный Фонд, то в этом случае время учебы автоматически включается в страховой стаж гражданина. Стоит учитывать, что этот факт должен быть зафиксирован. Например, должна быть соответствующая отметка в трудовой книжке, должно иметься свидетельство об образовании ИП.
 • Другой вариант, при котором годы учебы будут засчитаны в страховой стаж – самостоятельная оплата страховых пенсионных взносов во время всего времени учебы. Для этого нужно подать заявление в ПФ, где будет произведен расчет суммы взносов, подлежащих оплате в течение года, и составлен специальный договор.
 • Учеба может быть засчитана в страховой стаж, если вовремя прохождения учебной практики студент был официально трудоустроен на данное предприятие. По увольнении прекращается и исчисление страхового стажа.

Виды учебных заведений, обучение в которых входит в стаж

Существуют учебные заведения, время обучения в которых включается в стаж. Это училища системы Министерства Внутренних Дел (МВД) РФ и Министерства Обороны (МО) РФ. Плату за обучение в профильных учебных заведениях эти системы берут на себя, учеба приравнивается к работе.

Обучение в ВУЗе входит в трудовой стаж, если учеба происходит в учебном заведении, подведомственном МВД или МО, и с курсантом подписан контракт. При обучении в гражданских ВУЗах на профильных специальностях, время учебы также входит в стаж, но на других условиях. Учеба в таком ВУЗе засчитывается в пропорции 2 к 1, т. е. 2 месяца учебы приравниваются к 1 месяцу службы.

В прежней версии закона о пенсиях говорилось, что учеба включается в трудовой стаж, даже если проходила с отрывом от работы. Подготовкой считалось и обучение в высших учебных заведениях Таким образом, время очного обучения может быть зачтено в трудовой стаж по суду, если это было предусмотрено законодательством, действовавшим в то время.

Аспирантура, интернатура и трудовой стаж

Интернатура – это форма обучения врачей, специализация по выбранному направлению, при которой врач официально трудоустраивается в медицинское учреждение. Как следствие, начисляется и выплачивается заработная плата, а также перечисляются пенсионные взносы. Следовательно, интернатура входит в трудовой стаж гражданина.

Час навчання в ПТУ зараховується до стажу роботи, але не до страхового стажу

Навчання в ПТУ зараховується до загального стажу роботи, але не зараховується до страхового стажу.

Зарахування періоду навчання в училищі до стажу роботи передбачено ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», згідно з якою, до такого стажу, зокрема, зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Нагадаємо, що раніше від розміру стажу роботи залежало, зокрема, право на пенсію за віком (див. ст. 12 цього Закону). Але зараз питання призначення пенсії за віком регулює Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який не передбачає зарахування періодів навчання до страхового стажу. Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески. Саме від розміру страхового стажу залежить і право на отримання пенсії за віком (див. ст. 26 цього Закону), і розмір такої майбутньої пенсії (див. ст. 27 цього Закону).

Водночас згідно з пп. 2, 16 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Тож в разі якщо особа працюватиме або працює на посадах, що даватимуть право на пенсію за вислугу років або на пільгових умовах (ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення», наприклад за роботу зі шкідливими умовами праці), якщо для її призначення матиме значення загальний стаж роботи, то період навчання враховуватиметься в такому стажі. Це окремі норми, які встановлюють спеціальні правила для включення часу навчання до стажу роботи, який дає право на отримання пенсій на пільгових умовах.

Читайте так же:  Оформить туристическое приглашение для иностранца в россию

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті — будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні — зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Как учитывается и входит ли учеба в страховой стаж для больничного листа – примеры расчета оплаты

При расчете выплат по больничному листу основным показателем является продолжительность страхового стажа.

Это период, когда человек не только работает, но и производит выплаты в страховой фонд из своей заработной платы.

Каждый работающий имеет за плечами полученное образование, входит ли время учебы в стаж, определяющий процент оплаты больничного?

Уважаемые читатели! Статья описывает типовые ситуации, но каждый случай уникальный.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — воспользуйтесь формой онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта или позвоните по прямым телефонам:

+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

+7 (800) 500-27-29 доб.849 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

Это быстро и бесплатно!

Страховой стаж позволяет в случае болезни, когда человек не может работать, оказывать ему материальную помощь для лечения и содержания семьи.

Кроме этого учитываются периоды, когда человек фактически не работает, но занимается деятельностью на благо своей страны или людей.

В частности, в расчет входит время, когда человек:

 1. проходит военную службу;
 2. воспитывает ребенка младше трех лет;
 3. ухаживает за престарелым человеком или инвалидом;
 4. находится под стражей по необоснованной причине и впоследствии реабилитирован.

Учитывается также время, когда человек находится в поисках работы и зарегистрирован в службе занятости.

В данном списке нет учебы, входит ли время получения образования?

Влияет ли обучение на страховой период для оплаты листа нетрудоспособности?

Учащиеся и студенты не отнесены к категории лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на период временной нетрудоспособности или в связи с материнством, поэтому время учебы в страховой стаж не включаются (ч. 1 ст. 2 ФЗ № 255).

Следовательно, нет никаких оснований учитывать обучение на дневном отделении образовательных учреждений при начислении пособия по больничному.

Исключением из этого правила могут стать случаи, когда:

 • Параллельно с учебой студент устраивается на работу по трудовому соглашению. Это означает, что работодатель ежемесячно отчисляет в страховой фонд выплаты за этого гражданина. Поэтому студенту, возмещающему учебу с работой, полагаются выплаты по больничному листу.
 • Студент вправе делать отчисления в страховой фонд на добровольной основе во время обучения. Тогда это может учитываться при начислении пособия по временной нетрудоспособности.
 • Во время производственной практики до окончания учебы студент оформляется по трудовому договору. После окончания срока практики прекращаются страховые отчисления, а значит основания для оплаты больничного.

Студентам очного отделения больничный лист не полагается, также, как и выплаты в связи с материнством.

При первичном устройстве на работу запись об окончании учебного заведения в трудовую книжку не вносится, так как в страховой стаж это не входит (ст. 16 ФЗ № 255).

Аспирантура относится к одному из видов обучения. Запись об этом делается в трудовой книжке, но сам период учебы в страховой стаж не входит. Это же относится к ординатуре.

Но студенты-интерны, которые официально оформляются лечебным учреждением на работу по договору, получают зарплату и производят выплаты, поэтому имеют право на получение пособия по листу нетрудоспособности.

Учитывается при страховых выплатах время учебы в училищах и ВУЗах МВД и Министерства обороны. Эти ведомства осуществляют все выплаты за своих студентов, время их учебы приравнивается к работе.

Учебные заведения среднего специального образования, так же, как и любые другие образовательные учреждения, не обязаны производить страховые отчисления за своих студентов и учащихся.

Отметки об учебе в трудовую книжку не вносятся.

Поэтому время обучения в таких заведениях в страховой стаж не включается.

Исключение оставляют случаи, когда учащийся ПТУ одновременно является работником данного учреждения, о чем сделана соответствующая запись в его трудовой книжке.

А руководство производит за него выплаты в страховой фонд.

Примеры начисления пособия, если работник учился в институте

 • 100% от среднего заработка, если стаж составляет более 8 лет;
 • 80% — от 5 до 8 лет;
 • 60% — менее 5 лет.

Пример 1

Гражданин Авдеев С.П. имеет 5 лет учебы в ВУЗе, после окончания университета он работает на предприятии около 7 лет.

При исчислении больничного ему полагается выплата 80% от средней заработной платы за месяц, так как срок его страхового стажа составляет 7 лет.

Годы обучения не учитываются.

Средний дневной заработок Авдеева составляет 1500 руб. Следовательно, ему будет выплачено 1200 руб. за каждый день нахождения на больничном.

Пример 2

После окончания учебы в ПТУ Петров И.Н. проработал в компании 5 месяцев, после чего заболел.

Время обучения в училище при расчете не учитывается.

Так как он проработал менее 6 месяцев, больничный лист рассчитывается по установленному законом МРОТ, который равен с 1 января 2018 года 9 489 руб.

В данном видео ректор ПГНИУ Игорь Юрьевич Макарихин отвечает на вопросы о том, засчитываются ли практики в стаж, как совмещать работу и учебу:

Таким образом, можно сделать вывод, что время обучения в любом образовательном учреждении в страховой стаж для исчисления больничного не входит.

Основаниями для выплаты средств по временной нетрудоспособности могут стать только работа по договору с оформлением трудовой книжки и ежемесячные взносы в страховой фонд.

Не нашли в статье ответ на Ваш вопрос?

Получите инструкции, как решить именно Вашу проблему. Позвоните по телефону прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

+7 (800) 500-27-29 доб.849 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

Похожие записи:

 • Как оформить заказ по новой почте Отследить посылку Введите номер декларации в поле и нажите кнопку отследить. Новая Почта – одна из крупнейших компаний-перевозчиков на территории Украины. Она предоставляет услуги доставки документов, грузов и посылок разного типа с 2001 года. […]
 • Требования к заданию на проектирование Задание на проектирование Подборка наиболее важных документов по запросу Задание на проектирование (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты: Задание на проектирование Статьи, комментарии, […]
 • Приказ минюста 70 от 25032003 Приказ Минюста РФ от 6 июня 2005 г. N 76 "Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы" (с изменениями и дополнениями) Приказ […]
 • Приказ минфина рф n 115н Приказ Минфина России от 05.12.2013 N 115н (ред. от 25.08.2017) "Об утверждении состава сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, […]
 • Приказ минздравмедпрома рф от 14031996 г 90 Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) Приказ […]
 • Адвокат печерский владимир владимирович Адвокат Пашков Владимир Владимирович Единогласным решением рейтинговой комиссии юрист Пашков Владимир Владимирович внесен в черный список адвокатов. Основанием для этого решения послужило отсутствие выигранных и большое количество проигранных […]